<-Powrót

Kamienice RóżneUl. Straszewskiego, kamienica z zegarem. Ul. Ariańska. Unikalna elewacja z herbami i złoceniami Ul. Piłsudskiego. Dom mieszkalny  jednego z  najsłynniejszych architektów polskich na przełomie XIX i XX w. W. Ekielskiego /patrz ciekawostki / . Ul. Filipa. Budynek zwracający uwagę znaczną ilością  ciekawych detali architektonicznych, w tym wielu  związanych  z fauną. Ul. Karmelicka 12. Dom z 1780 r. dawniej ratusz przedmieścia Krakowa